Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Thời gian, thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam


Người nước ngoài ở Việt Nam khi sở hữu nhà ở sẽ có nhiều điểm khác biệt với người bản địa, trong đó những biện pháp để giám sát, quản lý, đảm bảo được an ninh, quốc phòng cho địa phương đồng thời cũng phải đảm bảo được quyền lợi của Người nước ngoài ở góc độ là người sở hữu nhà ở để các đối tượng này sinh hoạt, công tác tốt. Một trong những biện pháp đó là quy định thời gian sở hữu. Khi mua chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn) nói riêng và các dự án nhà ở thương mại nói chung được quy định như thế nào về thời gian, thời hạn, gia hạn khi có khách hàng là người nước ngoài?
chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn
Chung cư Han Jardin 
Thông tin tham khảo: 
Tổng quan dự án Chung cư Han Jardin
Văn bản pháp lý quy định Luật Nhà ở 2014 số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Trong đó, Điểm c, d, đ Khoản c Điều 161 Luật 2014 quy định:
c) Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.
Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.
d) Đối với tổ chức nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, theo mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời gian được gia hạn thêm; thời hạn sở hữu nhà ở được tính từ ngày tổ chức được cấp giấy chứng nhận và được ghi rõ trong giấy chứng nhận này;
đ) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu nhà nước.
Cụ thể hơn Chính phủ đã ban hành Nghị định 99 năm 2015:
Điều 77 Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
1. Trường hợp cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở thì việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở được quy định như sau:
a) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết.
b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn chủ sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;
c) Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên giấy chứng nhận; cơ quan cấp giấy chứng nhận phải sao một bản giấy chứng nhận và chuyển sở xây dựng để theo dõi.
2. Trường hợp tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 161 của Luật Nhà ở thì việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở được quy định như sau:
a) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;
b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động.
c) Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên giấy chứng nhận; cơ quan cấp giấy chứng nhận phải sao một bản giấy chứng nhận và chuyển sở xây dựng để theo dõi.
3. Trường hợp khi hết hạn sở hữu lần đầu mà cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quyết định buộc phải xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam thì không được gia hạn thêm thời hạn sở hữu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; nhà ở của đối tượng này được xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định này.
Như vậy thời gian sở hữu nhà ở khi mua chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn) đều đã được quy định rất rõ ràng, thời gian gia hạn nếu có, không được gia hạn, thẩm quyền để thực hiện các quy định này.
Việc sở hữu nhà ở là vấn đề rất quan trọng đảm bảo được sự ổn định trong đời sống của công dân, người nước ngoài. Đảm bảo được quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân là điều phải thực hiện.
Với những quy định pháp lý đầy đủ như vậy, khách hàng là người nước ngoài khi mua chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn(Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn) cần phải nắm được.
Chúng tôi sẽ liên tục cung cấp các thông tin về dự án để quý khách hàng nắm được các quy định, các thông tin, tiến độ thi công của dự án chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn).
Chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng dự án hotline 0987.429.748Thời gian, thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam Reviewed by vietland24h.net on tháng 4 02, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư CT3 Nghĩa Đô Chung cư Phú Mỹ Complex Chung cư Phú Mỹ Complex chung cư n03t6 ngoại giao đoàn FreeWebSubmission.com