Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng, chung cư Han Jardin được cấp sổ gì


Trong khái niệm đang được sử dụng hàng ngày thì khách hàng mua hay quan tâm đến sổ đỏ, sổ hồng. Vậy hai khái niệm này khác nhau như thế nào, được sử dụng vào thời gian nào, hiện tại bây giờ có còn được sử dụng hay không? Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn) xin gửi đến quý khách hàng mục phân tích để quý khách hàng hiểu rõ hơn về quy định loại này
Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn
Sổ đỏ và sổ hồng 
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hiện tại các giấy tờ sau vẫn có giá trị pháp lý.
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (sổ đỏ)
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
Như vậy, sổ đỏ hay sổ hồng chỉ là tên gọi thông thường của người dân dựa theo màu sổ được cấp nhưng về bản chất lại khác nhau rất nhiều, theo thời gian thì trình độ làm luật của Việt Nam ngày càng đầy đủ và chuyên nghiệp hơn.
- Theo điểm 20 Điều 4 Luật đất đai 2003 Luật số 13/2003/QH11 có quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
- Theo điều 11 Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở:
Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:
+ Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
+ Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
- Theo Điều 4 Nghị định số 88/2009/NĐ- CP ngày 19/10/2009 có quy định:
Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất chỉ thực hiện đối với thửa đất thuộc trường hộ được chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.
Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu vào giấy chứng nhận bao gồm nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng.
- Trong Luật năm 2013 đã quy định rõ ràng hơn tại điểm 16 Điều 3 Luật số 45/2013/QH13 có quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
Tại mục 2 Điều 97 có quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp phép theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này.
Như vậy có thể thấy từ năm 2003 khi luật Đất đai được ban hành hì theo quy định có  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ, đến năm 2005 Luật nhà ở có hiệu lực thì có thêm khai niệm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở thì gọi chung là sổ hồng. Trong quá trình thực hiện này sinh ra rất nhiều phức tạp dân khó phân biệt và nhiều cơ quan quản lý như sổ đỏ thì do Bộ Tài Nguyên môi trường cấp nhưng sổ hồng lại do Bộ Xây dựng cấp.
Nhận thấy tinh hình đó thì năm 2008 Nghị quyết 88 của Chính phủ ra đời đã thống nhất một mẫu chung và được dùng đến hiện nay mang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và màu chung là màu hồng. Tuy nhiên, để mang tinh kế thừa thì những giấy chứng nhận được cấp từ trước khi Nghị định 88 năm 2009 có hiệu lực thì vẫn có hiệu lựu pháp lý binh thường, nếu ai có nhu cầu cấp đổi thì sẽ được cấp đổi, còn các trường hợp từ sau đó trở đi sẽ thống nhất sử dụng mẫu như hiện hành.
Mẫu giấy chứng nhận đang áp dụng hiện nay nếu người sử dụng đất có yêu cầu chứng nhận quyền sử dụng đất khi đủ điều kiện thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thông tin này được ghi ở phần thửa đất; nếu trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp giấy chứng nhận và ghi thông tin tại mục nhà ở (Có thể chỉ sở hữu nhà ở); còn trường hợp đầy đủ cả sử dụng đất và sở hữu nhà ở thì được cấp giấy chứng nhận đầy đủ thông tin. Đây là một sự tiến bộ rất lớn giúp người dân dễ nhận biết và sử dụng được quyền của minh một cách tốt nhất. Nhưng người dân cần lưu ý
Các tiêu chí
Sổ cũ


Sổ mới

Sổ đỏ
Sổ hồng cũ

Sổ hồng mới
Căn cứ cấp sổ
Nghị định 64-CP; thông tư 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị
Nghị định 95/2005/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tên gọi Pháp Lý
Giấy CN quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở
Giấy CN quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
Giấy CN quyền sở dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thời gian cấp
Cấp trước ngày 10/12/2009
Cấp trước ngày 10/8/2005
Từ ngày 10/8/2005 đến trước ngày 10/12/2009
Từ ngày 10/12/2009 đến nay
Tài sản được công nhận
Quyền sử dụng đất
Nhà ở; đất ở
Nhà ở; công trình xây dựng trên đất
Đất; nhà ở; tài sản khác gắn liền với đất
Cơ quan ban hành
Bộ tài nguyên và môi trường
Bộ xây dựng
Bộ xây dựng
Bộ tài nguyên và môi trường

Khách hàng khi mua chung cư HanJardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 ngoại Giao Đoàn) sau này sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hay còn được gọi là sổ hồng.
Trong chuyên mục tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng các thông tin về trình tự thủ tục cấp sổ đối với nhà chung cư, quy định về nhà chung cư là 50 năm hay sở hữu vinh viễn.
Quý khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn), hotline: 0987.429.748


Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng, chung cư Han Jardin được cấp sổ gì Reviewed by vietland24h.net on tháng 3 10, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư CT3 Nghĩa Đô Chung cư Phú Mỹ Complex Chung cư Phú Mỹ Complex chung cư n03t6 ngoại giao đoàn FreeWebSubmission.com